THÔNG TIN NHÀ MÁY

Tên nhà máy Bản Vẽ
Loại nhà máy Loại nhà máy khác
Công ty phát điện Công ty Thủy điện Bản Vẽ (GENCO 1)
Công suất lắp đặt 320.00 (MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/11/2013
Loại hình tham gia Tham gia trực tiếp
Tình trạng Đang tham gia
  • 0
  • 0