THÔNG TIN NHÀ MÁY

Tên nhà máy Bá Thước 2
Loại nhà máy Loại nhà máy khác
Công ty phát điện Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa
Công suất lắp đặt 80.00 (MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/01/2014
Loại hình tham gia Tham gia trực tiếp
Tình trạng Đang tham gia
  • 0
  • 0