Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/07/2024 | 23:00 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Thông tin báo chí

Lợi ích lớn và việc cần kíp phải nhanh chóng thực hiện sửa đổi Luật Điện lực

16/04/2024
Hiện nay, dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) đang được Bộ Công Thương khẩn trương lấy ý kiến từ đông đảo quần chúng nhân dân và các đơn vị hữu quan. Trong đó, phần đánh giá tác động trong việc sửa đổi Luật, Bộ Công Thương đã đưa ra 3 phương án, làm rõ lợi ích lớn và việc cần kíp phải nhanh chóng thực hiện sửa đổi Luật Điện lực.
Trước tiên, cần phải nhấn mạnh rằng, Luật Điện lực qua 3 lần sửa đổi nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc, chồng chéo bởi các bộ Luật khác như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư. Trong đó, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia liên tục bị phá vỡ, thiếu chế tài, quy định về các dự án nguồn điện cấp bách đã liên tục đẩy đất nước vào nguy cơ thiếu điện. Bởi vậy, việc sửa đổi nhanh, sớm Luật Điện lực để hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo bỏ nhiều rào cản, chồng chéo để ngành điện phát triển minh bạch là thực sự cần thiết và đem lại lợi ích lớn cho đất nước, nhân dân.

Sửa đổi Luật Điện lực có tác động sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế và người dân.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương về đánh giá tác động sửa đổi Luật Điện lực thì thấy rằng có tác động khá toàn diện về kinh tế. Trong đó, đảm bảo thực hiện các dự án điện lực theo các quy hoạch được duyệt, đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Có nguồn thu từ thuế đối với đầu tư cho các trang thiết bị nhưng không đáng kể so với thiết bị chính. Từ đó, có thể tăng thu ngân sách do kinh tế phát triển tốt do được cấp điện an toàn. Nhưng để hoàn thiện sửa đổi Luật Điện lực, trong phương án tối ưu của Bộ Công Thương đưa ra có đề xuất thay đổi, điều chỉnh một số Luật liên quan, bởi vậy phương án này sẽ phát sinh chi phí của ngân sách Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật.
Bộ Công Thương cho rằng, sửa đổi Luật Điện lực, tháo gỡ vướng mắc quy hoạch điện, đầu tư các dự án nguồn điện sẽ huy động được nguồn lực đầu tư của xã hội đến từng doanh nghiệp, đến từng hộ dân. Khai thác được nguồn lợi thiên nhiên to lớn, dồi dào.
Gia tăng an ninh cung cấp điện, giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, nhập khẩu từ bên ngoài, thực hiện các cam kết toàn cầu về biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, huy động được hỗ trợ tài chính từ thế giới. Cơ bản đảm bảo thực hiện quy hoạch phát triển điện lực đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Đối với nhà đầu tư trong nước, được cơ quan quản lý Nhà nước khuyến khích đầu tư công trình điện. Thu được lợi ích từ việc được tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tăng doanh thu và có lợi nhuận hợp lý. Còn với nhà đầu tư nước ngoài, có điều kiện để tham gia vào thị trường Việt Nam sâu rộng hơn, có cơ hội tham gia đầu tư công trình điện, có thể thu được lợi ích kinh tế từ gia nhập thị trường, thực hiện cam kết phát triển xanh của doanh nghiệp.
Mặt khác, đối với doanh nghiệp đang hoạt động điện lực như doanh nghiệp Nhà nước sẽ thực hiện được thủ tục đầu tư đối với các dự án điện lực trong danh mục của Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tỉnh.
Doanh nghiệp khác cũng được cơ quan quản lý Nhà nước khuyến khích đầu tư các dự án điện lực. Thu được lợi ích từ việc được tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tăng doanh thu và có lợi nhuận hợp lý. Góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải nhà kính, giúp tiêu thụ sản phẩm xanh.
Đặc biệt, đối với người dân, sửa đổi Luật Điện lực không phát sinh thêm chi phí, đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Bên cạnh đó, còn khuyến khích người dân tham gia đầu tư sản xuất điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (chủ yếu là điện mặt trời mái nhà) cho mục đích tiêu thụ tại chỗ, không bán điện và không đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.
Theo Petrotimes  

Cùng chuyên mục

PC Quảng Ngãi và hành trình “đi trước, mở đường” xây dựng quê hương

13/07/2024

Thành tựu kinh tế - xã hội sau 35 tái lập tỉnh của Quảng Ngãi có sự đóng góp lớn của Công ty Điện lực (PC) Quảng Ngãi. Với vai trò cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, ngành Điện thực sự đã “đi trước, mở đường” cho chiến lược xây dựng, kiến thiết quê hương.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151