Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 15/04/2024 | 06:05 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

Áp dụng giá điện 2 thành phần: Phải minh bạch, chống lạm dụng độc quyền

Áp dụng giá điện 2 thành phần: Phải minh bạch, chống lạm dụng độc quyền

13/04/2024

Việc áp dụng giá điện hai thành phần là cần thiết, đảm bảo chi phí điện được tính sát với thực tế sử dụng điện, công bằng cho các bên. Tuy nhiên, cần phải minh bạch thông tin, có cơ chế giám sát một cách chặt chẽ, hiệu quả.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151