Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 15/04/2024 | 07:18 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hợp Tác Quốc Tế

Bối cảnh ngành điện tại Ecuador

Bối cảnh ngành điện tại Ecuador

14/04/2024

Mục tiêu của Chính phủ Ecuador trong thời gian tới là tiếp tục thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó đã xây dựng Quy hoạch Điện quốc gia tới năm 2031, bao gồm cơ chế khuyến khích đối với các dự án điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt và điện sinh khối.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151