Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 23/06/2024 | 11:12 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Điện lực miền Trung: Nỗ lực không gây mất điện khách hàng những ngày nhiệt độ trên 35oC

Điện lực miền Trung: Nỗ lực không gây mất điện khách hàng những ngày nhiệt độ trên 35oC

16/06/2024

Trong mùa nắng nóng 2024, những ngày nhiệt độ tăng cao trên 35oC, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) ngừng tất cả các công tác trên lưới điện có ảnh hưởng mất điện khách hàng.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151