Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 15/04/2024 | 06:34 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Tin tức

Nâng ý thức tiết kiệm điện, đưa chương trình điều chỉnh phụ tải vào Luật

Nâng ý thức tiết kiệm điện, đưa chương trình điều chỉnh phụ tải vào Luật

08/09/2023

Theo Bộ Công thương, các chương trình điều chỉnh phụ tải điện chỉ mới dựa trên vận động khách hàng sử dụng điện tự nguyện tham gia nên kết quả còn rất hạn chế.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151