Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 21/04/2024 | 02:22 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 4 giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3

02/02/2024
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nêu 4 kiến nghị, giải pháp để thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trach đến Phố Nối do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì diễn ra tại Thanh Hoá, ngày 28/1/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 7 tháng qua, với vai trò là cơ quan quản lý ngành, cũng như thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban chỉ đạo), Bộ Công Thương đã chủ động tích cực phối hợp với Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chủ đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án và đã có được kết quả bước đầu.
Đây là lần thứ năm, Bộ Công Thương cùng với Ủy ban quản lý vốn nhà nước làm việc với các địa phương trong đó có 3 cuộc họp, làm việc trực tiếp ở Bộ Công Thương (ngày 8/7/2023; 7/8/2023 và 21/8/23), 01 lần họp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (23/10/2023) và hôm nay là Hội nghị Thủ tướng làm việc với các địa phương.
Theo Bộ trưởng, qua báo cáo của chủ đầu tư thì còn rất nhiều việc phải làm để đạt được yêu cầu tiến độ của Thủ tướng giao. Do vậy cần có sự vào cuộc quyết liệt khẩn trương và trách nhiệm của không chỉ chủ đầu tư, cơ quan quản lý đầu tư mà cả các Bộ, ngành, các địa phương đơn vị có liên quan.
Hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trach đến Phố Nối
Để các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối – công trình năng lượng quốc gia rất quan trọng, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 4 giải pháp chính.
Một là sớm xem xét giao trách nhiệm cho các tỉnh quyết định chủ trương tác động vào rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với các vị trí móng cột, đường làm các công trình tạm phục vụ thi công vì qua báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các bên liên quan thì thấy đây là một trong những vấn đề vướng nhất.
Thứ hai, đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các ngành các địa phương đơn vị liên quan chủ động tích cực và trách nhiệm làm việc hết sức mình với tư cách cũng là một trong những bên làm chủ dự án này; Gắn trách nhiệm với các bộ, ngành, địa phương liên quan vào dự án này thì dự án trong công tác giải quyết thủ tục, tuyên truyền …mới có thể thành công vì đây là dự án trọng điểm Quốc gia chứ không phải của EVN/EVNNPT. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, những dự án quốc gia đi qua các địa phương mà thiếu vai trò của cấp ủy lãnh đạo cơ quan địa phương thì khó thực hiện được.
Bộ trưởng cũng kiến nghị Thủ tướng ủy quyền cho cơ quan thường trực ban chỉ đạo các dự án trọng điểm về năng lượng (Bộ Công Thương) sẽ chủ trì cùng Ủy ban quản lý vốn nhà nước với tư cách là cơ quan chủ quản đầu tư của dự án này để thường xuyên giao ban với các ngành các địa phương và các đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp tháo gỡ đồng thời tổng hợp đề xuất Chính phủ xem xét những vấn đề vượt thẩm quyền của các ngành khác địa phương, phấn đấu đạt mục tiêu cán đích ngày 30/6/2024.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị
Thứ ba, đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ chủ đầu tư trong quá trình giải phóng mặt bằng; giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến quá trình triển khai dự án trên địa bàn nhất là các khu vực làm đường tạm công trình tạm để phục vụ thi công. Đồng thời làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự; làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân địa phương ủng hộ giúp đỡ trong quá trình triển khai dự án và bảo vệ dự án được giao.
Chúng ta phải có tinh thần thực hiện “vật tư tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ” như gợi ý của Thủ tướng và có thể huy động lực lượng công binh các tỉnh trong việc đào hố móng. Chủ đầu tư, các nhà thầu có tinh thần phối hợp tốt với các lực lượng trên địa bàn thì việc triển khai tiến độ sẽ rất nhanh và an toàn.
Thứ tư, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương cung cấp tài liệu dữ liệu cần thiết có liên quan đến dự án để các địa phương chủ động công việc; Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng thật khẩn trương nhanh gọn đồng thời làm tốt công tác truyền thông vận động nhân dân vùng dự án đi qua tạo sự đồng thuận, ủng hộ EVN, EVNNPT cả lúc thi công và lúc dự án đi vào hoạt động.
Đề nghị chủ động tháo gỡ khó khăn về vốn, vật tư, nhân lực đồng thời xây dựng kịch bản tiến độ tới từng ngày của từng dự án thành phần để có thể đạt và vượt kế hoạch đề ra. Lập kế hoạch tiến hành giám sát chặt chẽ về tiến độ chất lượng từng công trình dự án quyết không để thất thoát, tiêu cực và chất lượng kém.
Yêu cầu các nhà thầu phải tổ chức thi công thật khoa học, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường sống và điều kiện sản xuất của người dân. Định kỳ hàng tuần cần có báo cáo tiến độ của công trình về văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia các dự án năng lượng trọng điểm, Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để kịp thời tổng hợp xem xét giải quyết theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng.
“Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi cam kết thực hiện nhanh nhất, đầy đủ nhất, kịp thời nhất chức năng nhiệm vụ của mình; Đồng thời sẽ phân công các cơ quan nghiệp vụ chức năng thuộc Bộ để tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc giúp đỡ để các chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện nhanh nhất thuận lợi nhất”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh và cho biết thêm, với tư cách là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Bộ sẽ thường xuyên giao ban để cập nhật, tổng hợp kiến nghị đề xuất của các địa phương và chủ đầu tư.
Về những kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị hôm nay liên quan đến vấn đề năng lượng, nếu thuộc thẩm quyền của Bộ thì sẽ nghiên cứu pháp luật để giải quyết ngay. Còn nếu vượt thẩm quyền hoặc không rõ trong các quy định của pháp luật hiện hành thì sẽ tổng hợp để báo cáo Thủ tướng.
Theo Báo Công Thương.

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151