Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 20/07/2024 | 17:48 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Bộ Công Thương họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Điện lực (sửa đổi) lần 3

07/06/2024
Chiều 6/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức họp Ban soạn thảo Dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì cuộc họp.
Tham gia cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo và một số thành viên Tổ biên tập, các cục, vụ liên quan thuộc Bộ Công Thương.
Cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập lần thứ 3 được tổ chức nhằm thảo luận, lấy ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo để thảo luận và thống nhất nội dung của Dự thảo 2 sau khi đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự án Luật Điện lực sửa đổi để gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì cuộc họp
Theo báo cáo của Cục Điều tiết Điện lực, thực hiện nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao, thời gian qua, Bộ Công Thương với vai trò đầu mối đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Điện lực sửa đổi.
Cụ thể, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2034/BCT-ĐTĐL gửi các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc xin ý kiến đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi) và ngày 4 tháng 5 năm 2024, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2919/BCT-ĐTĐL về việc đôn đốc gửi ý kiến đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi) gửi đến các đơn vị chưa có ý kiến đối với dự thảo.
Các đại biểu tham dự cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập
Quá trình lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Luật Điện lực sửa đổi bắt đầu tư ngày 29 tháng 3 năm 2024 (thời hạn lấy ý kiến là 60 ngày) sau khi dự thảo 1 được thông qua tại cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập lần thứ nhất. Trong quá trình lấy ý kiến, các đơn vị chủ trì từng nhóm nội dung trong dự thảo Luật đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc họp chuyên đề khắp 3 miền Bắc -Trung - Nam.
Ngày 12/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Trưởng ban soạn thảo chủ trì họp Ban soạn thảo Dự án Luật Điện lực (sửa đổi) lần thứ hai. Ngày 23/4, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương họp cho ý kiến đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Sau đó các nhóm thuộc Tổ biên tập do Cục Điều tiết Điện lực, Cục Điện lực, Cục An toàn môi trường làm Trưởng nhóm đã tổ chức các cuộc họp nhóm thuộc Tổ biên tập và tổ chức các cuộc họp riêng với EVN theo từng chuyên đề.

Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Trần Việt Hoà báo cáo tóm tắt dự thảo Luật
Thống kê tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2024, Cục Điều tiết Điện lực đã nhận được 105/139 văn bản gửi đi lấy ý kiến góp ý bằng văn bản; 10 văn bản góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác và 01 góp ý trên website của Bộ Công Thương và các ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham dự Hội thảo lấy ý kiến đối với hồ sơ xây dựng dự án Luật Điện lực (sửa đổi) tại ba miền.
Hiện nay, Các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đang tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan qua Cổng thông tin điện tử, qua gửi văn bản trực tiếp, các ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo 3 miền và ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi) gửi về Bộ Công Thương. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Bộ Tư pháp thẩm định.
Đình Dũng

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151