Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 15/06/2024 | 05:02 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Video

Tiết kiệm điện trong hộ gia đình: Vì mục tiêu quốc gia

Cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam xác định tiết kiệm năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững.