Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 24/05/2024 | 15:10 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Đã có 2.094 khách hàng đồng hành tiết kiệm điện cùng EVNCPC

06/06/2023
Hơn 2.094 khách hàng miền Trung – Tây Nguyên đồng hành tiết kiệm điện với việc đăng ký tiết giảm công suất hơn 389,7 MW.
Tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện đã được Chính phủ phê duyệt, đặc biệt trong bối cảnh nguồn điện gặp nhiều khó khăn như hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tích cực làm việc với khách hàng là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn, vận động tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) và đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao.
Tính đến ngày 30/5/2023, toàn EVNCPC có tổng cộng 2.094 khách hàng đã ký thỏa thuận tham gia DR với tổng công suất cam kết tiết giảm là 389,7 MW.
Trong đó, 1.682 khách hàng đã ký thỏa thuận tham gia DR với tổng công suất cam kết tiết giảm là 363,7 MW. Bao gồm: 920 khách hàng lớn (khách hàng là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ năm 2022 từ 1.000.000 kWh /năm trở lên), lượng công suất cam kết tham gia DR là 278,6 MW; 334 khách hàng là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 3.000.000 kWh/năm trở lên ký thỏa thuận tham gia DR với lượng công suất cam kết là 183 MW; 586 Khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ năm 2022 từ 1.000.000 – 3.000.000 kWh/năm ký thỏa thuận tham gia DR với lượng công suất cam kết là 95,6 MW; 762 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ năm 2022 từ 1.000.000 kWh/năm trở xuống, lượng công suất cam kết là 85,1 MW.
Ngoài ra, còn có 412 khách hàng đang làm việc để ký kết thỏa thuận tham gia DR với tổng công suất cam kết dự kiến là 26,0 MW.
Các doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình DR (Ảnh: Minh Thành)
Để triển khai có hiệu quả chương trình này, Tổng công ty và các Công ty Điện lực đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên thống nhất về chủ trương thực hiện tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện trên địa bàn; tiếp xúc trực tiếp với các khách hàng là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn để tuyên truyền vận động tiết kiệm điện và tham gia chương trình DR, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, chuyển thời gian sử dụng điện sang các giờ thấp điểm và bình thường.
Được biết, đến nay, 13/13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã có văn bản chỉ đạo tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn trong năm 2023, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện.
Cùng với chương trình tiết kiệm điện đang được quyết liệt triển khai, chương trình điều chỉnh phụ tải – DR là một giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định, tránh tình trạng quá tải hệ thống trong bối cảnh nguồn điện gặp nhiều khó khăn hiện nay.
Theo Báo Công Thương
  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151