Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 20/07/2024 | 17:46 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Tin thị trường điện

Họp rà soát nội dung Dự thảo Nghị định quy định cơ chế DPPA

14/06/2024
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Cục Điều tiết điện lực đã tổ chức cuộc họp về việc rà soát nội dung Dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và Khách hàng sử dụng điện lớn (Dự thảo Nghị định quy định cơ chế DPPA).
Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng công ty Điện lực, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Hội Điện lực Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam,…
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Cục ĐTĐL đề nghị các đơn vị, hiệp hội, chuyên gia cho ý kiến về các vấn đế chính: mô hình mua bán điện trực tiếp, các đối tượng tham gia, các vấn đề khác (phù hợp quy hoạch, minh bạch chi phí tính toán tại dự thảo, trình tự thủ tục và trách nhiệm của các đơn vị tham gia cơ chế,...).
Cuộc họp thu hút được sự quan tâm của các chuyên gia trong nước, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế.
Các hiệp hội, tổ chức quốc tế có ý kiến thống nhất cao về nội dung dự thảo và mong muốn chính phủ sớm ban hành nghị định để làm cơ sở triển khai trong thực tiễn. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đánh giá của các đơn vị, hiệp hội, chuyên gia, Cục ĐTĐL sẽ rà soát, hoàn thiện dự thảo, giải trình các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.
Dự thảo Nghị định bao gồm 05 Chương, 30 Điều và 05 Phụ lục: 
- Chương I – Quy định chung bao gồm 05 điều (từ Điều 1 đến Điều 5);
- Chương II – Mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng bao gồm 03 điều (từ Điều 6 đến Điều 8);
- Chương III – Mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia 04 mục và 16 điều (từ Điều 9 đến Điều 24);
- Chương IV – Trình tự thực hiện và chế độ báo cáo bao gồm 04 điều (từ Điều 25 đến Điều 28);
- Chương V – Điều khoản thi hành bao gồm 02 điều (Điều 29 và 30)
Nghị định quy định cơ chế DPPA được xây dựng và ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Dự kiến Nghị định sẽ được ban hành và có hiệu lực ngay trong tháng 6 năm 2024. 
Cục Điều tiết điện lực 

Cùng chuyên mục

Đôi nét về ngành điện Triều Tiên

18/07/2024

Với nguồn tài nguyên than đá và thủy điện dồi dào, trong suốt chặng đường phát triển, Triều Tiên đã xây dựng được một hệ thống điện có quy mô lớn dựa vào nguồn tiềm năng sẵn có.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151