Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 24/07/2024 | 16:36 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai sớm các dự án đầu tư xây dựng năm 2024

23/09/2023
Năm 2024, Công ty Điện lực Hà Tĩnh(PC Hà Tĩnh) được Tổng công ty Điện lực miền Bắc(EVNNPC) tạm giao 10 dự án nâng cấp lưới điện với tổng mức đầu tư 82,383 tỷ đồng. Đây là các dự án đã được khảo sát, đánh giá một cách kỹ lưỡng, sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.
Cụ thể, dự án “xây dựng, cải tạo ĐZ 10kV lên vận hành 35kV - ĐZ 971E18.8 đoạn từ sau DPT 971-7/57/01 NR Lộc Yên, Hương Liên, Hương Khê” có tổng mức đầu tư 14,883 tỷ đồng; dự án “xây dựng, cải tạo đường dây trung áp, hạ áp và TBA để chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện khu vực huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh” có tổng mức đầu tư 9,161 tỷ đồng; dự án “xây dựng, cải tạo đường dây trung áp, hạ áp và TBA để chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện khu vực thành phố Hà Tĩnh” với mức đầu tư 7,971 tỷ đồng.
Cùng đó, huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà cũng được đầu tư nâng cấp lưới điện với dự án “xây dựng, cải tạo đường dây trung áp, hạ áp và TBA để chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện khu vực” có tổng mức đầu tư 12,728 tỷ đồng; các huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh được đầu tư nâng cấp lưới điện với tổng mức đầu tư 10,228 tỷ đồng; huyện Thạch Hà được đầu tư nâng cấp lưới điện 5,900 tỷ đồng. 
Cũng các dự án tương tự, năm 2024, lưới điện huyện Hương Khê sẽ được nâng cấp với tổng mức đầu tư 5.192 tỷ đồng, huyện Hương Sơn 5.223 tỷ đồng, huyện Cẩm Xuyên 5.584 tỷ đồng, huyện Đức Thọ và Vũ Quang 5.513 tỷ đồng.
Dự án xây dựng TBA Đức Hương 8, huyện Vũ Quang được Công ty hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023. 
Để triển khai các thủ tục đầu tư dự án và sớm hoàn thành đóng điện theo kế hoạch của EVNNPC, PC Hà Tĩnh tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các bước đầu tư. Theo đó, Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc thực hiện các gói thầu “khảo sát, tư vấn thiết kế ” và “thí nghiệm hiệu chỉnh”; tiến hành lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục hồ sơ cấp phép thi công… để triển khai kịp thời các dự án theo đúng tiến độ.
Bên cạnh đó, Công ty đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong công tác khảo sát xác định và thỏa thuận hướng tuyến, vị trí đặt trạm biến áp; tham gia góp ý về giải pháp kỹ thuật trên cơ sở bám sát nội dung phương án đầu tư đã được duyệt, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, có tính khả thi cao, tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả và mục tiêu đầu tư. Phương án đầu tư được Công ty lập phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, EVN, EVNNPC trong công tác đầu tư xây dựng.
Các công trình đóng điện, đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần phục vụ tốt các dự án đầu tư trên địa bàn.
Theo ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Giám đốc phụ trách công tác đầu tư xây dựng PC Hà Tĩnh, Công ty đã lập kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án với các mốc thời gian cụ thể để hoàn thành các dự án theo kế hoạch EVNNPC trước Quý I/2024. Việc triển khai sớm các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. Đây cũng là tiền đề ngành điện Hà Tĩnh tiếp tục triển khai, hoàn thiện hệ thống lưới điện thông minh trên địa bàn.
Phương Thảo & Anh Tuấn - PC Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục

TKV cung ứng đủ than cho sản xuất điện

24/07/2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong đó, bảo đảm cấp đủ than cho sản xuất điện với sản lượng hơn 2 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2023.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151