Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 18/06/2024 | 06:45 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

Điện khí chưa thấy tiến triển, Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt đốc thúc tiến độ

25/05/2024
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, cần chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể của từng dự án với mục tiêu đưa các dự án phát điện thương mại trước năm 2029, căn cứ vào đó để giám sát, đôn đốc, kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư nếu để chậm tiến độ nhiều lần.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên họp với các địa phương, chủ đầu tư về các dự án điện khí theo Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII
Chiều 24/5/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương, chủ đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) về các dự án điện khí theo Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.
Các dự án điện khí chưa có nhiều tiến triển
Trước đó, ngày 12/4/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các dự án điện khí theo Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Sau cuộc họp ngày 12/4, Bộ Công Thương đã có Thông báo Kết luận số 94/TB-BCT liên quan đến nội dung cuộc họp.
Tại Thông báo, Bộ trưởng Bộ Công Thương có nhiều chỉ đạo đối với các chủ đầu tư, EVN, PVN, các đơn vị chức năng thuộc Bộ và đề nghị các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại ở các dự án để đôn đốc tiến độ.
Tuy nhiên, đến nay, báo cáo cho thấy hầu hết các dự án điện khí đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư vẫn chưa có nhiều tiến triển, đặc biệt là 3 dự án Cà Ná, Nghi Sơn, Quỳnh Lập với tổng công suất 4.500 MW vẫn chưa lựa chọn được nhà đầu tư. Một số dự án chưa hoàn thành công tác điều chỉnh chủ đầu tư, chưa hoàn thiện FS, hoặc chưa hoàn thành công tác đàm phán hợp đồng, thỏa thuận.
Đại diện các địa phương, chủ đầu tư phát biểu tại cuộc họp
Riêng đối với dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, đây là dự án đã có tiến triển trong công tác thi công. Tiến độ tổng thể của dự án đạt khoảng 87%, trong đó nhà máy Nhơn Trạch 3 đã thành công nhận điện ngược từ đường dây 220kV vào ngày 15/5. Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã tích cực chỉ đạo để giải quyết, hoàn thành hợp đồng thuê đất và cấp sổ đỏ cho PV Power trước ngày 31/5.
Tại cuộc họp, đại diện các địa phương, chủ đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận đưa ra giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, với quyết tâm cao nhất để đảm bảo tiến độ các dự án.
Đại diện lãnh đạo EVN, PVN phát biểu tại cuộc họp
Xử lý trách nhiệm nếu để chậm tiến độ dự án
Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên một lần nữa nhấn mạnh, các dự án điện khí bao gồm khí tự nhiên trong nước và khí hóa lỏng LNG có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII nói riêng và việc bảo đảm an ninh năng lượng điện quốc gia đến năm 2030, xa hơn là đến năm 2050 nói chung, đặc biệt là tại khu vực phía Bắc.
Từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chú trọng chỉ đạo đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án năng lượng trọng điểm, trong đó có các dự án điện khí. Bộ Công Thương đã thường xuyên có các buổi làm việc với địa phương, Bộ, ngành, các nhà đầu tư liên quan để đôn đốc triển khai, bảo đảm tiến độ các dự án.
Tuy nhiên, qua báo cáo của các tỉnh, thành phố và các chủ đầu tư, tình hình thực hiện các dự án điện khí chưa có nhiều thay đổi ngoại trừ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.
"Nếu tình trạng này còn tiếp tục tái diễn, vấn đề an ninh năng lượng quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng", Bộ trưởng khẳng định.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh các dự án điện khí có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII và việc bảo đảm an ninh năng lượng điện quốc gia
Do đó, để thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch điện VIII và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bên liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:
Đối với 3 tỉnh chưa tiến hành lựa chọn được nhà đầu tư (Thanh Hóa, Nghệ An và Ninh Thuận), phải hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng tinh thần tại Thông báo Kết luận số 94/TB-BCT của Bộ Công Thương. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư phải gấp rút triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, trình phê duyệt FS và triển khai các bước tiếp theo, để trước năm 2029 các dự án điện khí tại 3 tỉnh này phải được phát điện thương mại.
Đối với các tỉnh, thành phố đã lựa chọn được nhà đầu tư có các dự án đang triển khai xây dựng (bao gồm cả Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị có liên quan khẩn trương đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó chủ động giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần báo cáo Chính phủ; Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; Bộ Công Thương để hỗ trợ giải quyết trước ngày 25/6/2024.
Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể của từng dự án với mục tiêu đưa các dự án phát điện thương mại trước năm 2029. Căn cứ vào kế hoạch, tiến độ báo cáo của các chủ đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền sẽ giám sát, đôn đốc, kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư nếu để chậm tiến độ nhiều lần.
Đại diện các địa phương, chủ đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tham gia cuộc họp trực tuyến
Khẩn trương, nghiêm túc, với nỗ lực cao nhất
Đối với các chủ đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu:
Thứ nhất, khẩn trương, nghiêm túc, với nỗ lực cao nhất, để triển khai thực hiện dự án điện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh, báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và với Bộ Công Thương về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để giải quyết.
“Các chủ đầu tư sẽ được ủng hộ, giúp đỡ một cách nhanh chóng nhất, thuận lợi nhất với điều kiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.
Thứ hai, trước ngày 30/6/2024, báo cáo với các cấp có thẩm quyền, với Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và chính quyền các tỉnh, thành phố bản cam kết về tiến độ thực hiện dự án với mục tiêu chung cao nhất là phát điện thương mại trước 2029.
Thứ ba, định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo tình hình, kết quả và tiến độ thực hiện dự án về Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, về tỉnh, thành phố để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tổ chức giao ban hàng tháng.
Đối với EVN và PVN, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu khẩn trương và quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tư cách là chủ đầu tư các dự án.
Bên cạnh đó, EVN khẩn trương hướng dẫn và ký kết hợp đồng về mua bán điện, hợp đồng đấu nối với các chủ đầu tư; triển khai ngay việc đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án truyền tải để giải tỏa công suất cho các nhà máy nhiệt điện khí theo Quy hoạch điện VIII đối với các dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư. Đối với các dự án đã chọn chủ đầu tư, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.
PVN khẩn trương ký các hợp đồng cung cấp khí cho các dự án theo quy định; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với chủ đầu tư các dự án về tổng kho, kho và đường ống dẫn khí… đã có trong Quy hoạch được duyệt.
Đối với các đơn vị thuộc Bộ, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện nghiêm theo chỉ đạo tại Thông báo Kết luận số 94/TB-BCT, nhất là việc khẩn trương hướng dẫn, giúp đỡ và giám sát việc triển khai thực hiện các dự án điện khí của các địa phương và các nhà đầu tư. Cục Điều tiết điện lực khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ Nghị định về khuyến khích phát triển các dự án điện khí và Nghị định về mua bán điện trực tiếp.
Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tổng hợp tình hình qua báo cáo của địa phương, chủ đầu tư và qua các đoàn công tác kiểm tra trực tiếp tại các dự án để phục vụ cho các cuộc giao ban và báo cáo Chính phủ, gửi về Ban chỉ đạo định kỳ hàng tháng.
Thy Thảo

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151