Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 16/06/2024 | 00:01 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Lưới điện thông minh

Đóng điện thành công máy biến áp liên lạc 500/220kV Long Phú

21/08/2023
Sáng 20/8, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công máy biến áp liên lạc 500/220kV tại sân phân phối 500/220kV Long Phú và các đường dây 500kV và 220kV đấu nối vào sân phân phối.
Việc đóng điện, hoàn thành dự án sẽ giúp tiếp nhận công suất phát từ các nhà máy điện năng lượng mặt trời, nhà máy điện gió trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lên lưới điện 500kV quốc gia.
Dự án Lắp máy biến áp liên lạc 500/220kV tại sân phân phối 500/220 kV Long Phú là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Nam quản lý điều hành dự án, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3 thiết kế, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành.

Đóng điện thành công máy biến áp liên lạc 500/220kV Long Phú
Dự án có quy mô đầu tư xây dựng: Lắp đặt 1 máy biến áp 500/220/22kV - 600MVA (AT1) tại vị trí dự phòng sẵn trong sân phân phối 500/220 kV Long Phú. Phía 22kV bổ sung 01 máy biến áp tự dùng 22/0,4kV - 560kVA đấu nối vào phía 22kV của máy biến áp AT1. Hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ phù hợp với thiết bị lắp mới
Việc hoàn thành dự án giúp tiếp nhận công suất phát các nhà máy điện năng lượng mặt trời, nhà máy điện gió trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lên lưới điện 500kV quốc gia.
Cùng với đó, việc hoàn thành lắp đặt máy biến áp và các đường dây truyền tải đấu nối từ Sân phân phối sẽ đảm bảo kết lưới khu vực ổn định cung cấp điện cho các phụ tải vùng kinh tế trọng điểm khu vực miền Tây Nam Bộ, hỗ trợ vận hành linh hoạt và khai thác hiệu quả hệ thống điện khu vực miền Nam.
Dự án Sân phân phối 500/220kV Long Phú do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư; Dự án Lắp máy biến áp liên lạc 500/220 kV tại sân phân phối 500/220 kV Long Phú do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư. Hiện công trình này đang trong quá trình bàn giao cho EVNNPT.
Theo VOV 

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151