Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 20/05/2024 | 23:07 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng 6 tháng đầu năm

12/07/2023
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 vận hành sản xuất an toàn, khả dụng cao, tối ưu hiệu quả tham gia thị trường điện cạnh tranh, đạt tổng sản lượng điện 2.633 triệu kWh, đạt 118% kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao.
Trong đó, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, sản lượng điện trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 524 triệu kWh, đạt 129% kế hoạch 6 tháng. Nhà máy được phân bổ Qc rất thấp trong 6 tháng đầu năm (137,14 triệu kWh). Với giá điện năng thị trường cao, nhà máy chào giá để vận hành 2 tổ máy, tuy nhiên chỉ được huy động cao trong các tháng 2, 4 và 5. Trong tháng 4, 5 do tình hình thủy văn không thuận lợi, lượng khí cấp cho sản xuất điện bị sụt giảm nên A0 đã huy động Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 vận hành bằng nhiên liệu dầu DO sản lượng điện chạy dầu là 83,95 triệu kWh.
Nhà máy điện Nhơn Trạch 1
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, sản lượng điện 6 tháng đầu năm đạt 2.109 triệu kWh, đạt 115% kế hoạch 6 tháng. Năm tháng đầu năm là giai đoạn mùa khô, nhà máy huy động ổn định 2 tổ máy. Cuối tháng 4 đến tháng 5/2023 mặc dù nhu cầu phụ tải tăng cao nhưng nguồn khí cho phát điện bị suy giảm mạnh, A0 thường xuyên huy động Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với sản lượng điện rất thấp (thấp hơn sản lượng Qc). Bên cạnh đó, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 phải vận hành bằng nhiên liệu dầu DO trong tháng 4, 5 là 51 triệu kWh.
Tuy nhiên, nhìn chung Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (PV Power NT) và Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) đã chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu trong công tác điều hành, xây dựng các phương án chào giá hợp lý, đảm bảo vận hành các tổ máy ổn định, linh hoạt, phù hợp với thị trường điện, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm chi phí. Vì vậy, kết quả các chỉ tiêu sản lượng điện, doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm.
Vận hành sản xuất tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Việc ưu tiên huy động nguồn năng lượng tái tạo dẫn đến các nhà máy nhiệt điện khí phải lên xuống máy nhiều lần làm xác suất sự cố các tổ máy cũng tăng cao, đặc biệt ảnh hưởng đến chi phí sản xuất điện cũng như tính sẵn sàng để đảm bảo mục tiêu kế hoạch sản lượng điện.
Bên cạnh đó, công tác thanh toán tiền điện của EVN hằng tháng thường xuyên chậm so với quy định Hợp đồng ảnh hưởng trực tiếp đến cân đối dòng tiền phục vụ cho hoạt động SXKD của các đơn vị. Lũy kế đến nay, EVN nợ PV Power NT khoảng hơn 890 tỷ đồng và nợ PV Power NT2 hơn 4.000 tỷ đồng.
Trong 6 tháng cuối năm, PV Power NT và PV Power NT2 sẽ phối hợp với các bên để đảm bảo đủ nhiên liệu và vận hành các tổ máy đảm bảo hiệu quả SXKD được giao, phấn đấu hoàn thành sản lượng điện cả năm 2023 của NMĐ Nhơn Trạch 1 vượt mức 741 triệu kWh, NMĐ Nhơn Trạch 2 vượt mức 3.347 triệu kWh theo kế hoạch được giao.
Bên cạnh đó, các đơn vi cũng phối hợp với các bên liên quan để đàm phán, thống nhất và phân bổ sản lượng Qc một cách hợp lý, đảm bảo an toàn vận hành và hiệu quả SXKD; hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2023 an toàn, hiệu quả và đảm bảo tiến độ; tích cực thu hồi tiền điện, cân đối dòng tiền phục vụ SXKD;…
Tạp chí Petrotimes

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151