Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 17/07/2024 | 20:28 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

TKV tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023

30/11/2023
​Sáng ngày 27/11, tại Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban điều hành sản xuất, tiêu thụ than tháng 12/2023.
TKV tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023
Phó Tổng giám đốc ập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo của Ban Sản xuất than: Tháng 11/2023 các đơn vị đã tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đảm bảo đáp ứng than cho tiêu thụ.
Kết quả: Than nguyên khai sản xuất 2,77 triệu tấn, bằng 103,8% kế hoạch (KH) tháng, lũy kế năm đạt trên 34,4 triệu tấn, bằng 88,1% KH năm.
Có 19/19 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng, trong đó có 10 đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch như: Than Hạ Long, Đèo Nai, Cao Sơn, Hòn Gai, Núi Béo, Vàng Danh, Uông Bí…
Bóc xúc đất đá đạt trên 16,2 triệu m3, bằng 105% KH tháng, lũy kế năm đạt 128 triệu m3, bằng 81% KH năm, các đơn vị đều hoàn thành vượt kế hoạch tháng; mét lò đào đạt 23.540 m, bằng 100,1% KH tháng, lũy kế năm đạt 244.387m, bằng 88,1% KH năm; than tiêu thụ đạt 3,85 triệu tấn, bằng 96,8% KH tháng, lũy kế năm đạt 43,49 triệu tấn/46,500 triệu tấn, đạt 93,5% KH năm…
Kế hoạch tháng 12/2023: Than nguyên khai sản xuất 2,35 triệu tấn; bốc xúc đất đá 11,8 triệu m3; mét lò đào 24.048 m (lò XDCB 554 m); than tiêu thụ 4,56 triệu tấn…

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Than Hà Tu đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của các ban chuyên môn Tập đoàn, và các đơn vị trong việc phối hợp điều hành kế hoạch sản xuất tháng 11/2023, vì vậy các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành tháng.
Nhiệm vụ tháng 12/2023, các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, bám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, tập trung đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành kế hoạch tháng 12 và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và chuẩn bị tốt các điều kiện, diện sản xuất cho năm 2024.
Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các ban, đơn vị khắc phục một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt quan tâm công tác an toàn lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhận diện các nguy cơ, phòng ngừa, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố, đảm bảo an toàn trong sản xuất. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, phối hợp với địa phương, các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự; làm tốt công tác môi trường; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong điều hành, chấp hành nội quy lao động.
Bên cạnh đó, các đơn vị sản xuất than cần chủ động, linh hoạt trong sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực của các thiết bị, động viên tinh thần người lao động để thi đua lao động sản xuất đạt kết qủa cao nhất./.
Theo Tạp chí Năng lượng Việt Nam  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151