Văn bản QPPL ngành điện

Số/ ký hiệu 24/VBHN-BCT
Tên văn bản VBHN 24/VBHN-BCT hợp nhất các Thông tư của Bộ trưởng BCT quy định HTĐ truyền tải
Ngày ban hành 02/12/2019
Ngày hiệu lực 02/12/2019
Ngày hết hiệu lực Đang cập nhật
Đơn vị ban hành
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Lĩnh vực Hệ thống điện Quốc gia
Người ký
Trích yếu
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

Văn bản khác

Quyết định 97/QĐ-ĐTĐL

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

31/12/2021

31/12/2021

Hết hiệu lực

Quyết định 2602/QĐ-BCT

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

18/11/2021

18/11/2021

Hết hiệu lực

Quyết định 73/QĐ-ĐTĐL

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

24/09/2021

24/09/2021

Hết hiệu lực

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

18/08/2021

18/08/2021

Hết hiệu lực

Quyết định 650/QĐ-BCT

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

09/02/2021

09/02/2021

Hết hiệu lực