Văn bản QPPL ngành điện

Số/ ký hiệu 10/VBHN-BCT
Tên văn bản VBHN 10/VBHN-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
Ngày ban hành 10/09/2019
Ngày hiệu lực Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực Đang cập nhật
Đơn vị ban hành Bộ Công Thương
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Lĩnh vực Giấy phép hoạt động điện lực
Người ký
Trích yếu

VBHN 10/VBHN-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực (Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực)

Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

Văn bản khác