Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 26/02/2024 | 06:56 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474
Đường dây 'cứu điện' cho miền Bắc: Báo cáo Chính phủ việc tạm sử dụng rừng

Đường dây 'cứu điện' cho miền Bắc: Báo cáo Chính phủ việc tạm sử dụng rừng

24/02/2024

Do tính chất đặc thù của các tuyến đường dây lưới điện, đặc biệt là các tuyến đường dây truyền tải 500kV, Bộ NN-PTNT vừa gửi Chính phủ tờ trình dự thảo về việc tạm sử dụng rừng để thi công dự án.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151