Văn bản QPPL ngành điện

Số/ ký hiệu 06/2013/TT-BCT
Tên văn bản Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió
Ngày ban hành 08/03/2013
Ngày hiệu lực Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực Đang cập nhật
Đơn vị ban hành Bộ Công Thương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Người ký
Trích yếu
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

Văn bản khác

Quyết định 09/QĐ-ĐTĐL

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

27/03/2013

27/03/2013

Đang cập nhật

Thông tư 03/2013/TT-BCT

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

08/02/2013

08/02/2013

Hết hiệu lực

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

12/12/2012

12/12/2012

Đang cập nhật

Luật 24/2012/QH13

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

20/11/2012

20/11/2012

Đang cập nhật

Thông tư 18/2012/TT-BCT

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

29/06/2012

29/06/2012

Đang cập nhật