Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 23/02/2024 | 03:05 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474
Tiết kiệm "triệt để" nước thủy điện, chuẩn bị cho mùa khô 2024

Tiết kiệm "triệt để" nước thủy điện, chuẩn bị cho mùa khô 2024

21/02/2024

Từ đầu tháng 2/2024 đến nay, trừ Thác Bà và Tuyên Quang, các hồ thủy điện khu vực miền Bắc đều có lưu lượng nước về thấp hơn so với TBNN. Công tác vận hành đang được triển khai đồng bộ, linh hoạt, tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện, đặc biệt các hồ có mực nước thấp.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151