Văn bản QPPL ngành điện

Số/ ký hiệu 09/QĐ-ĐTĐL
Tên văn bản Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2013
Ngày ban hành 27/03/2013
Ngày hiệu lực Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực Đang cập nhật
Đơn vị ban hành Cục Điều tiết điện lực
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy định chung
Người ký
Trích yếu
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

Văn bản khác

Thông tư 03/2013/TT-BCT

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

08/02/2013

08/02/2013

Hết hiệu lực

Luật 24/2012/QH13

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

20/11/2012

20/11/2012

Đang cập nhật

Thông tư 18/2012/TT-BCT

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

29/06/2012

29/06/2012

Đang cập nhật

Quyết định 06/QĐ-ĐTĐL

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

19/01/2012

19/01/2012

Hết hiệu lực