Thông tin nhà máy

Tên nhà máy Cửa Đạt
Loại nhà máy Nhà máy thủy điện
Công ty phát điện Công ty CP Đầu tư Xây dựng và phát triển Năng lượng Vinaconex
Công suất lắp đặt 97,00(MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/07/2012
Loại hình tham gia Tham gia trực tiếp
Tình trạng Đang tham gia