Thông tin nhà máy

Tên nhà máy Cẩm Phả
Loại nhà máy Nhà máy nhiệt điện than
Công ty phát điện Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin
Công suất lắp đặt 660,00(MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/07/2012
Loại hình tham gia Tham gia trực tiếp
Tình trạng Không tham gia