Thông cáo báo chí

Tổng kết vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh và Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm giai đoạn từ 01/7/2016 đến 30/6/2017

Sáng 27 tháng 07 năm 2017, Bộ Công Thương đã chủ trì Hội nghị tổng kết vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 và tình hình triển khai thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong năm 2016. Tham hội nghị có đại diện Tổng Cục Năng lượng, Vụ Pháp chế, Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, các Tổng Công ty phát điện, các đơn vị phát điện, 05 Tổng Công ty Điện lực và các đơn vị có liên quan.

  

   Thực hiện Lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thị trường phát điện cạnh tranh chính thức đưa vào vận hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Trải qua 05 năm vận hành, đến nay, Thị  trường phát điện cạnh tranh đã đạt được các kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 6 năm 2017, số lượng các nhà máy điện tham gia giao dịch trên thị trường là 76 nhà máy với tổng công suất đặt 20.728 MW, tăng 2,45 lần so với thời điểm mới vận hành thị trường vào tháng 7/2012 (chỉ có 31 nhà máy điện). Công tác vận hành thị trường phát điện cạnh tranh được đảm bảo an toàn, liên tục. Hệ thống điện tiếp tục được vận hành tin cậy, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội. Các thông tin về kế hoạch vận hành thị trường điện năm/tháng/tuần, vận hành thị trường điện, tình hình vận hành hệ thống điện đã được công bố đầy đủ cho các thành viên tham gia thị trường, góp phần giúp tăng tính minh bạch, công bằng trong việc huy động nguồn điện. Các đơn vị phát điện đã nhận thức được tầm quan trọng, chủ động hơn trong công tác vận hành, rút ngắn thời gian sửa chữa bảo dưỡng, cắt giảm chi phí vận hành, chủ động trong chào giá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả chung của toàn hệ thống.

   Song song với công tác củng cố và phát triển Thị trường phát điện cạnh tranh, Bộ Công Thương đã và đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu chuẩn bị cho Thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Căn cứ Thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành kế hoạch vận hành Thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2016, tạo cơ sở để đưa Thị trường bán buôn điện thí điểm vào vận hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Trên cơ sở kết quả thí điểm năm 2016, Bộ Công Thương đã tiếp tục ban hành kế hoạch vận hành Thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017. Với việc vận hành thí điểm Thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong thời gian vừa qua là cơ sở để đánh giá tính phù hợp của các cơ chế vận hành Thị trường bán buôn điện theo thiết kế chi tiết đã được ban hành tại Quyết định 8266/QĐ-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2015. Đồng thời, trong giai đoạn vận hành thí điểm, các đơn vị thành viên thị trường đã từng bước làm quen với các cơ chế mới, đào tạo nâng cao năng lực. Để triển khai đưa cho Thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từ năm 2019, Hội nghị đã nhận mạnh về việc tập trung thực hiện hoàn thành tốt giai đoạn vận hành thí điểm 6 tháng cuối năm 2017; đồng thời tích cực đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ thị trường điện cũng như tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao năng lực cho các đơn vị thành viên.

Tác giả: Cục ĐTĐL ; xuất bản: 27/07/2017 04:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét