Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ đối với chức danh Lãnh đạo Cục

Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Công văn số 340-CV/BCSĐ ngày 18/12/2018 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, ngày 25/12/2018, Cục Điều tiết điện lực đã tổ chức thành công Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ đối với chức danh Lãnh đạo Cục.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, UV Ban chấp hành Đảng bộ Cục, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, các Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm, đại diện Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ.

 

Tác giả: ; xuất bản: 25/12/2018 02:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét