Thông cáo báo chí

Tình hình thực hiện cung ứng điện Quý III năm 2011 và kế hoạch cung ứng điện Quý IV năm 2011

1. Tình hình thực hiện cung ứng điện Quý III năm 2011

Trong 3 tháng Quý III năm 2011, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 28,792 tỷ kWh, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2010. Sản lượng điện từng tháng và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2010 như sau: tháng 7 là 9,667 tỷ kWh, tăng 4,1%; tháng 8 là 9,86 tỷ kWh, tăng 10,41% và tháng 9 là 9,264 tỷ kWh, tăng 7,1%.

Tình hình sản xuất và cung ứng điện toàn hệ thống điện trong Quý III năm 2011 đã được thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế vĩ mô, đảm bảo thực hiện các mục tiêu về an sinh xã hội và phát triển kinh tế năm 2011. Trong thời gian ngừng, giảm cung cấp khí Nam Côn Sơn từ ngày 15/9-30/9/2011, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị phát điện đã đảm bảo cung ứng điện đầy đủ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đạt được các kết quả nêu trên là do các yếu tố chính như sau:

- Về vận hành nguồn điện: Có sự nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các đơn vị phát điện như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Công ty TNHH điện lực BOT Phú Mỹ 3, Công ty năng lượng Mê Kông (Đơn vị quản quý nhà máy Phú Mỹ 2.2) và Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) trong việc vận hành ổn định, an toàn các nhà máy điện, đặc biệt là huy động cao các nguồn điện đắt tiền (chạy dầu FO+DO) trong thời gian ngừng, giảm cung cấp khí Nam Côn Sơn trong tháng 9 để đáp ứng nhu cầu điện của phụ tải toàn hệ thống.

- Về vận hành lưới điện: Hệ thống truyền tải điện 500kV-220kV toàn hệ thống trong Quý III năm 2011 nhìn chung đã vận hành ổn định, không xảy ra tình trạng quá tải và sự cố gây cắt giảm điện. Trong thời gian ngừng, giảm cung cấp khí Nam Côn Sơn từ ngày 15/9-30/9/2011, EVN, Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (NPT), A0 đã chuẩn bị tốt phương án và vận hành đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc – Nam và hệ thống truyền tải điện 220kV khu vực miền Nam với công suất truyền tải tối đa đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện miền Nam.

- Về thực hiện cung ứng điện của các tổng công ty điện lực/công ty điện lực: Các tổng công ty điện lực/công ty điện lực và Sở Công Thương các tỉnh trên cả nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả. Trong thời gian ngừng, giảm cung cấp khí Nam Côn Sơn trong tháng 9, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM và Sở Công Thương các tỉnh miền Nam đã thoả thuận với khách hàng sử dụng điện lớn bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, giãn tiến độ sản xuất; khai thác các nguồn điện dự phòng tại chỗ để giảm công suất đỉnh của hệ thống, từ đó góp phần đảm bảo cung ứng điện.

- Công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân năm 2011 đã được thực hiện quyết liệt và đồng bộ từ Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, EVN đến các đơn vị phát điện trong việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch đến tổ chức, triển khai thực hiện.

- Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực thường xuyên theo dõi, giám sát, cập nhật số liệu về vận hành hệ thống điện, tổ chức các đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện cung ứng điện tại các địa phương.

2. Kế hoạch sản xuất cung ứng điện Quý IV năm 2011

Theo báo cáo về kế hoạch sản xuất cung ứng điện Quý IV năm 2011 của EVN, nhu cầu điện của phụ tải hệ thống điện quốc gia trong Quý IV năm 2011 dự kiến là 28,321 tỷ kWh, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2010.

Cục Điều tiết điện lực đã tính toán, kiểm tra, báo cáo Bộ Công Thương thống nhất với kế hoạch cung ứng điện cho Quý IV năm 2011 của EVN. Theo đó, hệ thống điện đủ đáp ứng nhu cầu điện của phụ tải toàn hệ thống điện, việc cung ứng điện cho Quý IV năm 2011 sẽ được đảm bảo.

Trên cơ sở báo cáo của EVN và các tính toán của Cục Điều tiết điện lực, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo EVN tính toán kế hoạch vận hành hệ thống điện cho Quý IV năm 2011 theo phương thức đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu sử dụng điện trong toàn quốc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong các tháng cuối năm 2011.

3. Các giải pháp thực hiện để đảm bảo cung ứng điện Quý IV năm 2011

Trong Quý IV năm 2011, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát và chỉ đạo EVN để đảm bảo cung ứng điện đầy đủ và vận hành hệ thống điện an toàn.

Các biện pháp sẽ được tập trung thực hiện cụ thể như sau:

- Bố trí hợp lý kế hoạch và rút ngắn thời gian thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy phát điện, hệ thống cung cấp khí để giảm thiểu ảnh hưởng của việc ngừng vận hành các tổ máy phát điện, ngừng, giảm cung cấp khí đối với kế hoạch cung ứng điện Quý IV năm 2011; giám sát chặt chẽ tình trạng hoạt động của các tổ máy phát điện, đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy, đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện than mới miền Bắc; tập trung lực lượng, vật tư thiết bị để khắc phục sự cố các tổ máy một cách nhanh nhất.

- Xây dựng phương án đảm bảo cung ứng điện và vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đặc biệt, trong thời gian ngừng cấp khí PM3-CAA từ ngày 8/10-21/10/2011. Huy động các nguồn điện toàn hệ thống một cách kinh tế để đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân Quý IV năm 2011.

- Đảm bảo cung cấp than, khí cho phát điện trong Quý IV năm 2011, đặc biệt là cung cấp khí Cửu Long, Nam Côn Sơn tối đa, ổn định trong thời gian ngừng cấp khí PM3-CAA từ ngày 8/10-21/10/2011.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật mực nước các hồ thủy điện toàn hệ thống, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện miền Trung và miền Nam, lập kế hoạch tích nước, phấn đấu đưa mực nước các hồ chứa về cao trình mực nước dâng bình thường vào ngày 31/12/2011 để chuẩn bị cho mùa khô 2012.

- Thúc đẩy việc triển khai xây dựng các dự án, đẩy nhanh việc đưa vào khai thác và vận hành ổn định các nguồn điện mới theo đúng kế hoạch.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 về thực hiện tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng; Thực hiện đánh giá việc thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện của các tổng công ty điện lực, công ty điện lực cấp tỉnh để phổ biến, nhân rộng mô hình tiết kiệm điện của các đơn vị thực hiện tốt.

- Để phòng ngừa các diễn biến quá bất thường xảy ra như sự cố các nhà máy điện lớn, nhu cầu điện tăng cao đột biến, phải thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy nhiệt điện do vận hành liên tục trong những năm vừa qua, yêu cầu Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các tổng công ty điện lực, công ty điện lực tại địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả.

CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC.

Tác giả: ; xuất bản: 18/10/2011 09:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét