Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 91-KH/ĐUK ngày 29/10/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 544-KH/ĐUB ngày 28/11/2014 của Đảng ủy Bộ Công Thương về tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong thời gian qua, Đảng ủy Cục Điều tiết điện lực đã tích cực, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 16 tháng 4 năm 2015, Đảng ủy Cục ĐTĐL đã báo cáo Đảng ủy Bộ Công Thương về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục ĐTĐL lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng với dự thảo các văn kiện trình Đại hội, gồm: Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020;  Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực nhiệm kỳ 2010 - 2015; Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực nhiệm kỳ 2015 - 2020 (dự thảo các văn kiện này cũng được đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực). Trên cơ sở đó, ngày 24 tháng 4 năm 2015, Đảng ủy Bộ Công Thương đã chuẩn y kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực.

Đại hội Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiệm vụ thảo luận, phân tích, đánh giá đúng tình hình hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, đặc biệt là những giải pháp cụ thể về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội và lựa chọn các đồng chí có đủ đức, tài, bản lĩnh chính trị, thực sự có năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục ĐTĐL nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, bảo đảm là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ.

Với những nhiệm vụ và ý nghĩa to lớn nêu trên, Đảng ủy Cục Điều tiết điện lực trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể là từ 08 giờ 00 ngày 08 tháng 5 năm 2015 tại trụ sở Cục Điều tiết điện lực. Đảng ủy Cục Điều tiết điện lực kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, phát huy trí tuệ, dân chủ, thảo luận đóng góp để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 26/04/2015 02:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét