Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Thông tư số 45/2018/TT-BCT – Dấu mốc chuyển mình của thị trường điện cạnh tranh Việt Nam

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

    Theo đó, đối tượng tham gia gia thị trường điện được mở rộng bao gồm nhiều bên mua và bên bán. Bên mua điện ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn có 05 Tổng công ty Điện lực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh) tham gia cạnh tranh mua điện từ Thị trường. Bên bán điện ngoài các đơn vị phát điện đã tham gia Thị trường phát điện từ trước còn có thêm các đơn vị phát điện mới đủ điều kiện tham gia cạnh tranh bán điện vào thị trường.

    Khác với thị trường phát điện cạnh tranh, trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2019, 04 nhà máy điện mới sẽ ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với các Tổng công ty Điện lực, bước đầu làm tăng tính cạnh tranh mua buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam so với trước kia, đảm bảo giá mua bán buôn điện được thiết lập theo cơ chế thị trường.

    Thông tư số 45/2018/TT-BCT được ban hành là bước đầu đánh dấu quá trình chuyển đổi cấp độ thị trường điện, cần thiết và phù hợp với bối cảnh ngành điện hiện nay. Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, là cơ sở pháp lý cho các đơn vị thực hiện./.

Tác giả: Phòng Thị trường điện - Cục ĐTĐL ; xuất bản: 14/12/2018 02:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét