Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2013

Ngày 30 tháng 12 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông cáo báo chí về công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2013. Chi tiết Thông cáo báo chí như sau:

Tác giả: ERAV ; xuất bản: 04/01/2015 08:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét