Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Thông báo về việc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Ngày 07/11/2014, Cục Điều tiết điện lực đã có thông báo số 21/ĐTĐL-QHCP về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, Cục Điều tiết điện lực đã có công văn yêu cầu các công ty tư vấn báo cáo về việc duy trì các điều kiện của giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, các công ty không còn hoạt động tại trụ sở đăng ký. Cục Điều tiết điện lực yêu cầu các Công ty sau báo cáo đến Cục Điều tiết điện lực về việc duy trì điều kiện hoạt động và việc thay đổi trụ sở trước ngày 21/11/2014, nếu các công ty không thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo khoản 4 Điều 16 Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, cụ thể:

  1. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi - thủy điện Nam Việt, Giấy phép số 1446/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 02/11/2007.
  2. Công ty TNHH Tư vấn - xây dựng 89, Giấy phép số 1603/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 13/11/2007.
  3. Công ty TNHH Cơ điện Tam Thông, Giấy phép số 1938/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 30/11/2007.
  4. Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phúc Thành, Giấy phép số 0516/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 22/01/2008.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 11/11/2014 02:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét