Thông cáo báo chí

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo năm 2018 ngày 12 tháng 7 năm 2018, Cục Điều tiết điện lực thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 (file kết quả kèm theo).

Tác giả: ERAV ; xuất bản: 20/07/2018 10:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét