Thông cáo báo chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

Theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, hàng năm, sau khi kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá bán điện bình quân được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện) so với thông số được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân hiện hành. Thực hiện quy định nêu trên, EVN đã có các Văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2019. Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến về phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg.   

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương công bố nội dung về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện năm 2019 như sau:

I. Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 bao gồm các văn bản:

1. Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012.

2. Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

3. Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

4. Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020.

II. Mức bán lẻ điện bình quân và giá bán điện năm 2019

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo công bố chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của EVN.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017, căn cứ quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, EVN có các Văn bản trình phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2019.

Căn cứ đề xuất của EVN, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để kiểm tra, rà soát các thông số đầu vào để tính toán giá điện năm 2019 theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, bao gồm các thông số của tất cả các khâu và phân bổ chênh lệch tỷ giá còn treo, v.v. Với các thông số đầu vào nêu trên, phương án giá điện đã được xây dựng theo nhiều kịch bản khác nhau, trong đó có kịch bản tăng giá điện ở mức 8,36%.

Bộ Công Thương đã phối hợp với Tổng cục thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tính toán tác động của việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 tới các chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI) và tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP). Cụ thể: với giá điện tăng 8,36% từ ngày 20 tháng 3 năm 2019, theo tính toán của Tổng cục Thống kê thì CPI năm 2019 tăng trong khoảng 3,3% - 3,9%. Với mức tăng CPI này, việc điều chỉnh giá điện vẫn đảm bảo mục tiêu CPI năm 2019 được Quốc hội thông qua là dưới 4%.

Các phương án giá điện đã được báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tại cuộc họp Thường trực Chính phủ.

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019, Bộ Công Thương hôm nay công bố quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 được điều chỉnh với mức giá mới là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng), tăng 8,36% so với mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành (1.720,65 đồng/kWh). Mức giá bán lẻ điện này nằm trong khung giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quyết định tại Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 và theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 mức tăng này do Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh.

Trên cơ sở mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh; cơ cấu phụ tải điện năm 2018, dự báo năm 2019; giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện được xây dựng theo cơ cấu biểu giá quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. Do cơ cấu tiêu thụ điện có thay đổi, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện được điều chỉnh trong phạm vi +/- 2% so với tỷ lệ được quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg;

Với các căn cứ nêu trên, Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo EVN một số nội dung sau:

- Triển khai thực hiện tổ chức công bố công khai và thực hiện việc điều chỉnh giá điện đến tất cả các hộ sử dụng điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ về tổ chức, quản lý, đầu tư hiện đại hóa công nghệ phát triển nguồn và lưới điện, kiểm soát hiệu quả, tiết kiệm chi phí và áp dụng các giải pháp để giảm tổn thất điện năng, nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí thường xuyên.

- Tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ và phổ biến cho các đơn vị trực thuộc các nội dung của Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các cơ chế giá điện, cơ chế khuyến khích tài chính phù hợp với các chương trình quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện được duyệt, báo cáo Bộ Công Thương xem xét quyết định./.

 

 

*******************

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Bộ Công Thương

Phòng Báo chí và Tuyên truyền

Điện thoại: 024.2220 5330/ 5327   Fax: 024.2220 5330

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Facebook: Thông tin ngành Công Thương

Tác giả: ; xuất bản: 21/03/2019 03:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét