Giám sát cung cấp điện

Số liệu giám sát vận hành Hệ thống điện 2018 tuần 01

Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia và 3 miền tuần 01

  HTĐ QG HTĐ Bắc HTĐ Trung HTĐ Nam
Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước
Pmax (MW) 29360 553 13579 -1710 2665 34 13413 328
Amax (tr.kWh) 575,3 15,1 239,2 -3,0 48,7 -0,7 276,2 7,6
Atb (tr.kWh) 515,2 -20,8 219,4 -14,8 45,4 -1,0 242,5 -4,2
Atuần (tr.kWh) 3606,7 -145,3 1536,0 -103,9 318,1 -6,8 1697,6 -29,4

 

Biểu đồ phụ tải ngày có sản lượng điện lớn nhất tuần 01

 

Tỷ trọng điện sản xuất của các nguồn điện tuần 01

Tác giả: Phòng HTĐ ; xuất bản: 16/01/2018 04:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét