Giám sát cung cấp điện

Số liệu giám sát vận hành Hệ thống điện 2017 tuần 50

Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia và 3 miền tuần 50

  HTĐ QG HTĐ Bắc HTĐ Trung HTĐ Nam
Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước
Pmax (MW) 29719 381 14236 123 2749 -350 13610 26
Amax (tr.kWh) 581,4 +0,1 246,4 +2,3 52,9 +3,9 276,5 -2,5
Atb (tr.kWh) 558,7 +3,0 239,8 +6,3 49,2 +1,3 261,3 -2,8
Atuần (tr.kWh) 3910,8 +20,9 1678,3 +44,2 344,6 +9,0 1828,9 -19,8

 

Biểu đồ phụ tải ngày có sản lượng điện lớn nhất tuần 50

 

Tỷ trọng điện sản xuất của các nguồn điện tuần 50

Tác giả: HTĐ ; xuất bản: 19/12/2017 04:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét