Giám sát cung cấp điện

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2023

Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2023

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2023 tại Quyết định số 2976/QĐ-BCT. Theo đó, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2023 là 284,5 tỷ kWh.

Nội dung chi tiết tải tại đây

Tác giả: Phòng Hệ thống điện ; xuất bản: 04/01/2023 11:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét