Tin hoạt động điện lực

Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Ngày 31/10/2013 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Thông tư này thay thế Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện, Quyết định số 12/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN.

Thông tư số 27/2013/TT-BCT quy định cụ thể về trình tự kiểm tra hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện; Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực; Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số vấn đề về nguyên tắc, nội dung kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện; trình tự, thủ tục cấp và thu hồi thẻ Kiểm tra viên điện lực; quy định chi tiết về trình tự thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; phương pháp xác định bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm để phù hợp với thực tiễn hoạt động điện lực và các quy định pháp luật có liên quan.

Thông tư  đã phân định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực trong từng cấp: cấp Bộ, cấp Sở, cấp quận huyện và đơn vị điện lực; bổ sung quyền lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm của Kiểm tra viên điện lực tại Khoản 2 Điều 8 trong trường hợp trộm cắp điện, phù hợp với Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các mẫu biên bản và mẫu quyết định sử dụng trong quá trình kiểm tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực cũng đã được biên soạn đính kèm trong phụ lục của Thông tư.

Ngoài ra, tại điều 32 Thông tư cũng sửa đổi về cách tính bồi thường thiệt hại trong trường hợp trộm cắp điện; bổ sung cách tính sản lượng điện năng theo sai số được kiểm định của công tơ điện nhằm đảm bảo sự tham gia của cơ quan kiểm định độc lập trong các trường hợp này.

Thông tư có hiệu lực ngày 15/12/2013.

Các cơ quan, cá nhân có quan tâm có thể xem và tải xuống toàn văn Thông tư số 27/2013/TT-BCT tại mục Văn bản pháp luật trên Trang thông tin điện tử Cục Điều tiết điện lực.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 06/11/2013 09:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét