Tin tức thị trường điện

Phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam

Ngày 10 tháng 8 năm 2015 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 8266/QĐ-BCT phê duyệt Thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Theo đó, Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Wholesale Electricity Market (viết tắt: VWEM).

Bên bán điện gồm: Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện có công suất đặt trên 30 MW trực tiếp tham gia thị trường điện. Các nhà máy thủy điện có công suất đặt từ 30 MW trở xuống có quyền lựa chọn tham gia thị trường điện khi đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng. Nhà máy điện được đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và các Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh thông qua đơn vị chào giá thay thuộc EVN hoặc trực tiếp chào giá trên thị trường.

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh có nhiều đơn vị mua điện trên thị trường, bao gồm: 5 Tổng công ty Điện lực; khách hàng sử dụng điện lớn đáp ứng đủ điều kiện; Đơn vị mua buôn mới và Công ty Mua bán điện.

Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Liên danh tư vấn quốc tế IES/SWA (Úc) trong khuôn khổ dự án “Xây dựng Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam” do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Thiết kế chi tiết thị trường bán buôn về cơ bản đã đáp ứng được các mục tiêu: Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đầy đủ với giá điện hợp lý, không gây xáo trộn lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh điện; Đảm bảo phát triển ngành điện bền vững; Thu hút vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia hoạt động điện lực, giảm dần đầu tư của Nhà nước cho ngành điện; Nâng cao tính cạnh tranh, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng, minh bạch trong các hoạt động giao dịch mua bán điện và trong công tác vận hành.

Theo kế hoạch dự kiến, Thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ được thí điểm trên giấy vào năm 2016, vận hành thí điểm trong giai đoạn 2017-2018. Dựa trên giai đoạn vận hành thí điểm sẽ giúp kiểm tra tính phù hợp của thiết kế, tính đáp ứng của cơ sở hạ tầng, trên cơ sở đó thự hiện vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh từ năm 2019.

Nội dung chi tiết Quyết định tại đây./.

Tác giả: ; xuất bản: 20/08/2015 10:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét