Tin tức thị trường điện

Nâng cao số nhà máy IPP tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

Thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 357/TB-VPCP ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về công tác vận hành thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM), đến nay đã có thêm 07 nhà máy điện IPP gồm các nhà máy Văn Chấn, Srêpôk 4A, Sông Bung 5, Đăk Đrinh, Nậm Chiến 1, Nậm Chiến 2 và Đam’Bri hoàn thành các thủ tục và tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh. Đây đều là các nhà máy thủy điện với công suất trung bình, góp phần đưa tổng số nhà máy trực tiếp tham gia VCGM lên 58 nhà máy với tổng công suất đặt là 13.133 MW

Hình ảnh đập vòm của Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 1

Hình ảnh đập vòm của Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 1

Theo chỉ đạo của Chính phủ, từ nay đến cuối năm 2014 sẽ tiếp tục có thêm các nhà máy tham gia VCGM. Các nhà máy mới tham gia VCGM cần quan tâm đặc biệt đến các công tác chuẩn bị như sớm triển khai cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn bị nguồn nhân lực được đào tạo đầy đủ cả về lý thuyết và các kinh nghiệm thực hành để nhanh chóng có được hiệu quả khi tham gia. Để thực hiện công tác đào tạo này, Cục Điều tiết điện lực đã phối hợp với EVN, A0, EPTC tổ chức một số khóa đào tạo để cập nhật, hướng dẫn các đơn vị các kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật, kinh nghiệm vận hành trong thị trường phát điện cạnh tranh.       

Việc tăng thêm số lượng các nhà tham gia VCGM đã thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời giúp các nhà máy có cơ hội gia tăng doanh thu, lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh và cũng giúp các đơn vị chủ động nâng cao hiệu quả lao động, giảm chi phí đồng thời sẽ giúp khâu phát điện có chi phí phát điện hợp lý thông qua cạnh tranh.

Tác giả: ; xuất bản: 01/12/2014 01:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét