Hoạt động TTPT

Lớp tập huấn bồi dưỡng các kiến thức pháp luật về kiểm tra viên điện lực cho cán bộ của Công ty Điện lực Kiên Giang.

Sáng ngày 15/04/2021, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo (TTPT), Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng các kiến thức pháp luật về Kiểm tra viên điện lực cho các cán bộ thuộc Công ty Điện lực Kiên Giang. Tham dự lớp tập huấn có hơn 130 học viên là cán bộ điện lực các Huyện và các Phòng/Ban chức năng thuộc Công ty Điện lực Kiên Giang.

   Tham dự khai mạc và chỉ đạo Khóa tập huấn về phía cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có Ông Huỳnh Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang và Ông Trương Văn Cuội, Giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Kiên Giang, về phía Cục ĐTĐL có Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc TTPT.

   Phát biểu khai mạc lớp tập huấn Ông Huỳnh Hoàng Sơn và Ông Nguyễn Quang Minh nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điện lực là một trong những công tác quan trọng giúp nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động điện lực và hành vi sử dụng điện; trong các năm qua, hoạt động của lực lượng kiểm tra viên điện lực các cấp đã góp phần cải thiện, nâng cao ý thức của cộng đồng, người dân và các tổ chức kinh tế trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng điện cũng như chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực qua đó đóng góp vào nỗ lực của toàn ngành điện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ điện với chất lượng ngày càng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Với vai trò quan trọng đó, việc xây dựng một đội ngũ kiểm tra viên điện lực có đủ năng lực, am hiểu các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện là rất quan trọng.

Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo, Cục Điều tiết điện lực phát biểu khai mạc

   Qua 2 ngày tập huấn và bài kiểm tra sát hạch cuối khóa, các học viên được tiếp thu nhiều nội dung chính, cập nhật của các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác kiểm tra hoạt động điện lực, đặc biệt là các văn bản, quy định mới được ban hành trong thời gian gần như Luật điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Nghị định số 134/2013/CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ Công Thương về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện, về an toàn điện, về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện, về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại,…

Lớp tập huấn bồi dưỡng các kiến thức pháp luật về Kiểm tra viên điện lực

    Giảng viên của khóa học là các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong ngành điện và là những người trực tiếp tham gia công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đến từ Cục Điều tiết điện lực và Trung tâm kiểm định của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp.

   Qua đợt tập huấn, đã giúp nâng cao hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ về lĩnh vực điện lực cho cán bộ, công nhân viên trực tiếp làm việc tại Công ty Điện lực Kiên Giang; trên cơ sở xác định nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và phân cấp trong quá trình sản xuất, kinh doanh phân phối điện giúp kiểm tra, qua đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điện lực tại Kiên Giang, góp phần ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh điện và sử dụng điện.

   Trên cơ sở bài kiểm tra sát hạch cuối khóa được Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo, Cục Điều tiết điện lực đánh giá, Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các học viên đạt kết quả theo quy định để đội ngũ Kiểm tra viên điện lực của Công ty Điện lực Kiên Giang đủ điều kiện thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Hương - TTPT (Cục ĐTĐL) ; xuất bản: 19/04/2021 05:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét