Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Họp Ban Chỉ đạo phát triển Lưới điện thông min tại Việt Nam

Chiều ngày 05/3/2020, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam đã chủ trì cuộc họp thường niên của Ban chỉ đạo. Nội dung cuộc họp nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình Lưới điện thông minh năm 2019 và đề xuất kế hoạch công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, ông Trần Tuệ Quang - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực - Phó Trưởng Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo là đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương (Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực), Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng công ty điện lực.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Điều tiết điện lực - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Chương trình Lưới điện thông minh năm 2019 và đề xuất Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo. Về kết quả thực hiện năm 2019, với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, Cục Điều tiết điện lực đã xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành các Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối; điều độ, thao tác và xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia để hỗ trợ việc triển khai các công nghệ lưới điện thông minh trong hệ thống điện và tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như cập nhật, bổ sung các tiêu chuẩn/yêu cầu đấu nối, vận hành các nguồn năng lượng tái tạo; yêu cầu kết nối hệ thống thông tin, SCADA các trạm biến áp không người trực và trung tâm điều khiển/thao tác xa; pháp lý hóa việc sử dụng phiếu thao tác điện tử trong hệ thống điện,... Cục Điều tiết điện lực cũng ban hành bộ các quy trình hướng dẫn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện là cơ sở ban đầu để các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong năm 2019 và các năm sau.

Cục Điều tiết điện lực cũng đã tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực tế tại các Công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Trung tâm điều khiển các nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2, 3 - Trung tâm điều khiển các nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam. Đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cũng đưa ra những con số thống kê rất khả quan trong công tác nâng cao hiệu quả vận hành, tự động hóa trên hệ thống điện thông qua tỷ lệ duy trì kết nối đầy đủ tín hiệu SCADA của các nhà máy điện có công suất trên 30MW, các TBA 500/220kV đạt trên 90%; thu thập dữ liệu đo đếm từ xa các nhà máy điện công suất trên 10MW, các trạm biến áp 110/220/500kV cơ bản đã hoàn thành; tỷ lệ công tơ điện tử, đo đếm từ xa lắp đặt cho các khách hàng sử dụng điện chiếm khoảng 42,6% tổng số công tơ (tăng khoảng 7% so với năm 2018); một số các Công ty Điện lực đã hoàn thành xây dựng các Trung tâm điều khiển và đưa toàn bộ 100% các trạm biến áp 110kV vào vận hành theo tiêu chí không người trực như Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Trung... Bên cạnh đó, mặc dù là năm đầu tiên triển khai chương trình Điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại, trong đó, một số kết quả đáng chú ý như đã ký kết thỏa thuận với 3.025 khách hàng, thực hiện thành công 10 sự kiện Điều chỉnh phụ tải điện với tổng điện năng tiết giảm là 6.373.361 kWh; tổng công suất lớn nhất điều chỉnh giảm được qua một sự kiện điều chỉnh phụ tải điện trong năm 2019 gần 500MW, qua đánh giá ban đầu, đây là tín hiệu tích cực để triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải điện khi có những cơ chế khuyến khích tài chính được ban hành. Các sự kiện Điều chỉnh phụ tải điện trong năm 2019 đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và đem lại lợi ích kinh tế nhất định (theo đánh giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các sự kiện Điều chỉnh phụ tải điện đã tiết kiệm 24,12 tỷ đồng chi phí do không phải huy động nhà máy điện chạy dầu DO).

Bên cạnh những kết quả tích cực, Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cũng đã chỉ ra các vấn đề còn tồn tại, trong đó nổi bật là các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện đã không đạt so với kế hoạch đề ra của Ban chỉ đạo. Phân tích vấn đề nêu trên, theo báo cáo của các Tổng công ty/Công ty Điện lực và đại diện Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã nhấn mạnh do các đơn vị đã cập nhật lại cách thức tổ chức thực hiện, nguồn số liệu đầu vào, cách thức tính toán và thống kê các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện là nguyên nhân chính dẫn đến việc không hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; đặc biệt là Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Đánh giá kết quả thực hiện năm 2019, ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực – Phó trưởng ban thường trực và các thành viên Ban chỉ đạo đều đánh giá cuộc họp Ban chỉ đạo lần này đã đem lại hiệu quả thực sự khi các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan trong ngành điện cùng ngồi lại đánh giá một cách khách quan, trung thực tất cả những mặt được cũng như những điểm cần khắc phục; từ đó đưa ra các giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình Lưới điện thông minh tại Việt Nam. Đối với Kế hoạch công tác năm 2020 là năm rất quan trọng trong lộ trình phát triển lưới điện thông minh khi đây là năm phải hoàn thành rất nhiều các chỉ tiêu đã đề ra tại Để án tổng thể phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam và Bộ Tiêu chí đánh giá trình độ phát triển của ngành điện như chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, tỷ lệ các Trung tâm điều khiển/trạm biến áp không người trực, trang bị công tơ điện tử thu thập số liệu đo đếm từ xa, kết nối SCADA các nhà máy điện và trạm biến áp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng – Trưởng Ban chỉ đạo khẳng định, việc triển khai chương trình Lưới điện thông minh là một định hướng đúng đắn, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo vận hành an toàn, ổn dịnh, tin cây hệ thống điện cũng như góp phần bảo vệ môi trường, phát triển ngành điện một cách bền vững. Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị trong ngành điện trong việc hoàn thành các mục tiêu trong năm 2019, một số đơn vị đã hoàn thành sớm trước 01 năm một số chỉ tiêu quan trọng như Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh hóp phần quan trọng  trong việc vận hành và cung cấp điện an toàn, ổ định và tin cậy, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, các đơn vị cũng cần lưu ý, tập trung nguồn lực để giải quyết các vấn đề còn tồn tại vướng mắc, đặc biệt cần có đánh giá và nhìn nhận đúng đắn về ý nghĩa và mục tiêu tổng thể của lưới điện thông minh để tổ chức triển khai đạt kết quả tốt hơn nữa. Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng, ngoài những thách thức về việc đảm bảo cung cấp đủ điện, năm 2020 còn là năm đánh dấu các mốc chỉ tiêu đã đề ra tại Đề án tổng thể phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam và Bộ Tiêu chí đánh giá phát triển của ngành điện. Chính vì vậy, Thứ trưởng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị huy động các nguồn lực, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Tác giả: Phòng Hệ thống điện - Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 18/03/2020 11:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét