Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Hội nghị phổ biến Thông tư số 33/2014/TT-BCT

Liên tiếp trong các ngày 25/11/2014, 2/12/2014 và 04/12/2014, Cục Điều tiết điện lực đã tham gia Hội nghị phổ biến nội dung Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng do Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.

Tham dự Hội nghị có Đại diện Tổng cục Năng lượng, Cục Điều tiết điện lực, Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tổng công ty Điện lực và Công ty Điện lực; đại diện Sở Công Thương, Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; và một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực điện lực tại các tỉnh, thành phố ở ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được Tổng cục Năng lượng giới thiệu trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh thành phố theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương; Cục Điều tiết điện lực, giới thiệu quy trình, thủ tục đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia theo quy định tại Thông tư 32/2010/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Công Thương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam giới thiệu Quy trình cấp điện cho khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp theo Bộ Quy trình kinh doanh điện năng của EVN và các nội dung liên quan được sửa đổi tại Thông tư số 33/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương; và một số bài tham luận của đại diện Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố.

Thông tư số 33/2014/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thu hút các Nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện các biện pháp cần thiết giảm các thủ tục, thời gian và chi phí tiếp cận cấp điện đối với các khách hàng sử dụng điện thuộc mọi thành phần kinh tế đấu nối vào cấp điện áp trung áp. Đồng thời, có sự phối hợp đồng bộ trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình thực hiện phối hợp của các Bộ, ngành và đặc biệt là Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong việc ban hành các quy định về thời hạn giải quyết đối với các thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện. Theo Thông tư này, thời gian tiếp cận điện năng của khách hàng sử dụng điện đề nghị đấu nối vào lưới điện trung áp được giảm từ 140 ngày xuống còn từ 36 – 41 ngày (tùy thuộc vào lưới điện trung áp trên không hay cáp ngầm) trong đó thời gian thực hiện thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước là từ 18 – 23 ngày, thời gian thực hiện thủ tục của các đơn vị điện lực là 18 ngày. Đây là thay đổi lớn về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp cận điện năng, giúp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính Phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 29/12/2014 04:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét