Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Điều chỉnh giá điện theo thông số đầu vào cơ bản

Ngày 19/8/2011, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng – Bộ Công thương đã ký quyết định ban hành Thông tư 31/2011/TT-BCT quy định điều chỉnh giá điện theo thông số đầu vào cơ bản.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản được quy định tại Quyết định số 24/2011/QĐ – TTg ngày 15/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, áp dụng với các đơn vị thực hiện điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản và các đơn vị cung cấp thông số giá nhiên liệu để thực hiện điều chỉnh giá bán điện.

Theo đó, giá bán điện được tính toán kiểm tra hàng tháng trên cơ sở biến động của các thông số đầu vào cơ bản so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành theo các nguyên tắc được quy định cụ thể về tỷ giá đô la Mỹ, giá nhiên liệu được tính bình quân theo ngày và cơ cấu sản lượng điện phát của các tháng đã qua.

Giá bán điện sẽ điều chỉnh theo trình tự được quy định cụ thể. Khi thông số đầu vào cơ bản biến động, giá điện bình quân tính toán được kiểm tra và tính toán theo công thức. Trước ngày 20 hàng tháng, Tập đoàn điện lực Việt Nam tính toán chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản. Trường hợp chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản bằng hoặc lớn hơn 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, giá bán điện bình quân được điều chỉnh theo quy định. Sau khi điều chỉnh giá bán điện bình quân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm xác định biểu giá bán điện chi tiết cho các nhóm khách hàng căn cứ vào giá bán điện bình quân điều chỉnh và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2011.

Tác giả: Phòng QHCC & CP ; xuất bản: 26/08/2011 02:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét