Thông tin về TTHC

Danh sách số điện thoại lãnh đạo, công chức cử đến bộ phận một cửa Cục điểu tiết điện lực

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Giang

Phó Chánh Văn phòng Cục - Trưởng bộ phận

0912.944.516

giangnv@moit.gov.vn

2

Phạm Lan Phương

Chuyên viên Văn phòng Cục - Thành viên

0916.558.186

Phuongpl@moit.gov.vn

3

Nguyễn Hồng Minh

Chuyên viên phòng Hệ thống điện - Thành viên

0934.518.987

minhnh@moit.gov.vn

4

Nguyễn Phạm Ngọc Ánh

Chuyên viên phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng - Thành viên

0988.618.589

anhnpn@moit.gov.vn

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 17/09/2019 11:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét