Thông cáo báo chí

Đảng bộ Bộ Công Thương tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 12/01/2016, Đảng bộ Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban cán sự (BCS) Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ủy viên Ban thường vụ (BTV), Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (CCQTW) Vũ Đức Nam đã đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

2015: Hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối CCQTW, Ủy viên Ban cán sự (BCS) Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định: với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2015, ngành Công Thương đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Ủy viên BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Hôị nghị tổng kết công tác đảng năm 2015 của Đảng bộ Bộ Công Thương sẽ giúp Đảng bộ nhìn lại những gì đã đạt được, quan trọng hơn là đánh giá sâu sắc những hạn chế, nguyên nhân và cách khắc phục để có thể kiện toàn tổ chức, phát triển công tác đảng trong năm 2016. Bí thư Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ thẳng thắn đưa ra những ý kiến khách quan, thực tế về tình hình hoạt động tại các tổ chức đảng cơ sở, từ đó góp phần hoàn thiện Báo cáo tổng kết năm 2015 và thống nhất phương hướng hoạt động của Đảng bộ năm 2016.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương Đào Minh Hải cho biết: năm 2015, Đảng ủy Bộ Công Thương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối CCQTW trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, chị bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II; phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí..., tiếp tục tăng cường đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, nâng cao chất lượng chi bộ và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Đào Minh Hải

Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương đã được tiến hành trong 3 ngày 19-21/8/2015 thành công rực rỡ, đã bầu ra 37 ủy viên BCH, 09 ủy viên Ban Thường vụ, 05 ủy viên Ủy ban Kiểm tra, v.v... Sau Đại hội đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của BCH, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng Bộ, thành lập các ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Bộ; phân công uỷ viên Ban Thường vụ và uỷ viên BCH theo dõi một số lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ, phụ trách một số tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc trong việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cũng như công tác xây dựng đảng, quản lý cán bộ, đảng viên.

Tính đến tháng 12/2015, toàn Đảng bộ đã kết nạp vào Đảng được 88 đảng viên mới; công nhận đảng viên chính thức cho 126 đảng viên dự bị; xóa tên 02 đảng viên trong danh sách đảng viên; tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 02 đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 28 đảng viên.

Tham luận tại Hội nghị với chủ đề “Vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo công tác cán bộ”, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Thu Mai nhấn mạnh: công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng, là mặt trọng yếu trong hoạt động của đảng ta, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cũng được cấp ủy luôn được coi trọng, quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt, góp phần quan trong nâng cao chất lượng đảng viên nói riêng, cán bộ, công chức của Bộ nói chung đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Thu Mai

Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, để công tác quản lý cán bộ của Bộ tiếp tục đạt kết quả tốt, cấp ủy các cấp cần tiếp tục tăng cường và thực hiện đồng bộ những giải pháp chủ yếu sau: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên về công tác cán bộ; giữ vững nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, cụ thể hóa tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới chính sách, thực hiện tốt chính sách cán bộ giúp cán bộ yên tâm công tác, toàn tâm, toàn ý, hoàn thành tốt công việc được giao.

Bí thư Đảng ủy Báo Công Thương Nguyễn Hữu Quý

Thay mặt Đảng bộ Báo Công Thương, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Quý bày tỏ sự thống nhất cao với Báo cáo tổng kết của Đảng bộ Bộ Công Thương năm 2015 cũng như phương hướng hoạt động năm 2016. Theo ông Nguyễn Hữu Quý, trong năm 2015, Báo Công Thương đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền về hoạt động của tổ chức đảng các cấp chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương cũng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Công Thương khẳng định vai trò quan trọng của các đơn vị truyền thông trong việc góp phần giúp Đảng ủy Bộ Công Thương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2015 cũng như trong những năm tiếp theo.

2016: Năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Năm 2016 – năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, dự báo kinh tế trong nước tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thị trường trong nước và ngoài nước sẽ mở rộng thúc đẩy sản xuất phát triển; hội nhập quốc tế sâu rộng hơn sẽ có tác động tạo ra sự cải thiện môi trường kinh doanh, tạo cơ hội mở rộng đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, diễn biến khó lường tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực, thiên tai, dịch bệnh... cùng với những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế vẫn chưa thể khắc phục sẽ là những yếu tố tác động tới tăng trưởng kinh tế của cả nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng.

Trước tình hình đó, Đảng ủy Bộ Công Thương xác định chủ đề của năm 2016 là “Năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp” theo phương hướng là: Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQTW Vũ Đức Nam

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQTW Vũ Đức Nam đánh giá cao chủ đề năm 2016 trong chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Công Thương. Theo ông Vũ Đức Nam, chủ đề này cơ bản trùng với chủ đề của Đảng ủy Khối CCQTW trong năm 2016, điều đó cho thấy sự thống nhất cao của các tổ chức đảng, đặc biệt là sự kết nối giữa Đảng ủy Khối CCQTW và Đảng ủy Bộ Công Thương.

Tại Hội nghị, toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương nhất trí cao với chủ đề, mục tiêu đề ra trong năm 2016. Cụ thể, Đảng ủy Bộ Công thương phối hợp với BCS, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, tham gia lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thực hiện mục tiêu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, v.v... Trọng tâm công tác xây dựng đảng năm 2016, về công tác chính trị, tư tưởng, chú trọng tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và đảng ủy cấp trên. Về công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK. Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng: xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: triển khai thực hiện tốt chương trình công tác dân vận của Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bí thư Trần Tuấn Anh tiếp thu các ý kiến phát biếu

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ Bộ Công Thương đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thay mặt Đảng ủy Bộ, Bí thư Trần Tuấn Anh tiếp thu ý kiến của Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQTW Vũ Đức Nam cũng như các đại biểu tham dự Hội nghị, bởi vì đây là những ý kiến quý báu, phản ánh một cách sinh động, cụ thể thực tiễn, có những phân tích, đánh giá sâu, rõ về thực trạng công tác đảng tại cơ sở. Bí thư Trần Tuấn Anh khẳng định, Đảng ủy Bộ Công Thương sẽ tiếp thu những ý kiến đó để hoàn thiện báo cáo tổng kết cũng như phương hướng hoạt động năm 2016 để công tác đảng tại Đảng bộ Bộ Công Thương ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát triển không ngừng.

Bí thư Trần Tuấn Anh tặng Bằng khen cho Tập thể đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền
 
 
 Các tập thể đạt trong sạch, vững mạnh năm 2015
Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQTW Vũ Đức Nam trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQTW Vũ Đức Nam trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tác giả: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương ; xuất bản: 13/01/2016 02:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét