Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Đại hội Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực lần thứ II

Ngày 08/5/2015, Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực đã tổ chức Đại hội Đảng Bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực được tổ chức vào thời điểm có nhiều ý nghĩa trọng đại: Mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 10 năm thành lập Cục Điều tiết điện lực.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực đã tập trung chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao: tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về điều tiết hoạt động điện lực, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng; sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả và bảo đảm tính công bằng, minh bạch của pháp luật; hoàn thành tốt các chỉ tiêu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ I.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy trí tuệ tập thể phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường công tác cải cách hành chính; phấn đấu kết nạp Đảng 6 quần chúng tích cực là đoàn viên thanh niên ưu tú; 100% các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; 100% các Đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 12/05/2015 02:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét