Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Cục Điều tiết điện lực chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 ...

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của cơ quan nhà nước, sau một thời gian xây dựng, chuyển đổi, ngày 15 tháng 12 năm 2017, Cục Điều tiết điện lực đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001-2015 thay thế Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 được Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 15 tháng 5 năm 2014. Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015 của Cục Điều tiết điện lực gồm: Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Sổ tay chất lượng và 15 bộ quy trình công tác trong các lĩnh vực hoạt động chính của Cục.

Điểm khác biệt của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015 so với Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 là đã nhận dạng các quá trình cần thiết của Hệ thống quản lý chất lượng nhằm kiểm soát các quá trình đạt được hiệu lực và hiệu quả, tận dụng các cơ hội chất lượng và ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động không mong muốn bởi các rủi ro chất lượng. Bên cạnh đó việc tự đảm bảo, tự công bố Hệ thống quản lý chất lượng giúp thúc đẩy tính tự giác của toàn bộ công chức, viên chức Cục Điều tiết điện lực trong thực thi công vụ.

Thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015, Cục Điều tiết điện lực cam kết duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cấp trên là Bộ Công Thương theo đúng tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước./.

Tác giả: VP ; xuất bản: 16/05/2018 02:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét