Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Ban hành thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thuỷ điện nhỏ

Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thuỷ điện nhỏ thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2014.

Chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

 

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 10/10/2014 04:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét