Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Ban hành danh sách các nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2015

Để chuẩn bị vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2015, căn cứ theo Thông tư 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, vào ngày 29 tháng 12 năm 2014, Cục Điều tiết điện lực đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-ĐTĐL về danh sách các nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm 2015.

Quyết định 125/QĐ-ĐTĐL ngày 29 tháng 12 năm 2014 đã liệt kê danh mục các nhà máy điện theo 04 hạng mục chính, bao gồm: các nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; các nhà máy điện dự kiến tham gia thị trường điện trong năm 2015; các nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện theo đúng quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BCT; và các nhà máy điện tạm thời gián tiếp tham gia thị trường.

Theo số liệu từ danh sách nêu trên, ngay từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, sẽ có 57 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện với tổng công suất đặt 13.353 MW. Trong đó có 41 nhà máy thủy điện (chiếm 40% tổng công suất thị trường); 11 nhà máy nhiệt điện than (chiếm 33% tổng công suất thị trường); còn lại là 05 các nhà máy tua-bin khí (chiếm 27% tổng công suất thị trường).

Ngoài 57 nhà máy điện nêu trên, danh sách còn bao gồm 11 nhà máy điện, với tổng công suất 1949,5 MW đang trong giai đoạn hoàn thiện các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, hợp đồng mua bán điện, giấy phép hoạt đông điện lực…  để có thể trực tiếp tham gia thị trường điện trong năm 2015.  Khi các nhà máy điện này đáp ứng đủ điều kiện, tham gia thị trường điện trong năm 2015 sẽ giúp nâng tổng công suất đặt giao dịch trên thị trường phát điện cạnh tranh lên 15302,5 MW

Ngoài ra, Quyết định 125/QĐ-ĐTĐL ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Cục ĐTĐL cũng đã liệt kê danh sách 09 nhà máy điện mới đang trong giai đoạn hoàn thiện, tạm thời gián tiếp tham gia thị trường điện năm 2015, dự kiến tham gia thị trường điện trong các năm tiếp theo. Nhờ đó, sẽ tạo định hướng cho 09 nhà máy điện này sẽ thực hiện các công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật của Thị trường phát điện cạnh tranh, đảm bảo chuẩn bị tốt và đồng bộ để tham giá thị trường phát điện cạnh tranh.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 31/12/2014 04:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét